Efektowne fotografie są atrakcją dla mieszkańców i turystów

Reprodukcje fotografii wiszące na płocie przed cerkwią.
7 czerwca 2024

Wystawę interesujących zdjęć pod tytułem „Kolory Prawosławia. Grecja” można oglądać w Bielsku Podlaskim.

Ujęcia pochodzą z wydawnictwa pod tym samym tytułem. Zaprezentowano w nim ponad 350 fotografii ukazujących różnorodne miejsca prawosławnej Grecji, z wyłączeniem Świętej Góry Atos, tamtejszą architekturę, nabożeństwa, duchowość i ludzi. Fotografie zostały udostępnione przez 141 autorów z ośmiu krajów położonych na trzech kontynentach.

Reprodukcje artystycznych fotografii rozwieszono opodal dwóch bielskich cerkwi: Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ul. Jagiellońskiej 6 oraz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Mickiewicza 179. Prace te cieszą się zainteresowaniem zwiedzających, są też dodatkową atrakcją dla turystów odwiedzających nasze miasto.

Wydarzenie miało miejsce 7.6.2024

Tags: , , ,