Elektroniczna wersja legitymacji ZUS dla emerytów i rencistów

Grafika przygotowana przez ZUS. Wizualizacja elektronicznej legitykacji z opisem jej poszczególnych elementów. NA góze widnieje napis "Jak wygląda mLegitymacja", na dole logotyp ZUS-u.
13 stycznia 2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca emerytów i rencistów do skorzystania z nowej oferty – mLegitymacji, czyli elektronicznej wersji legitymacji ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS-u.

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Więcej informacji o mLegitymacji można znaleźć w materiale „mLegitymacja emeryta-rencisty” na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tags: , , , ,