Emerytowani nauczyciele spotkali się na biesiadzie

Kilkadziesiąt osób siedzi za stołem, na którym stoją talerze, szklanki i przekąski. Oglądają się w kierunku małej sceny, przy której stoją przemawiające organizatorki - dwie kobiety. W tle, na krzesłach, siedzą trzy licealistki.
31 października 2023

Po raz pierwszy w naszym mieście odbyła się „Biesiada Nauczycieli – Seniorzy Górą”, zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Bielsku Podlaskim.

Uczestnicy Biesiady spotkali się 23 października 2023 roku w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszeni zostali emerytowani nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni związani z oświatą na terenie miasta, gminy i powiatu. Przybyło około 40 osób.

– To spotkanie kilku pokoleń, młodych osób i emerytów w różnym wieku, podkreśliło szacunek i wdzięczność wszystkim zebranym za wkład w polską oświatę na przełomie wielu lat – powiedziała Edyta Siergiejuk, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Bielsku Podlaskim.

Uczestnicy spotkania obejrzeli występ zespołu „Jaryna” oraz wysłuchali deklamowanych wierszy. Otrzymali też kwiaty i cukierki od uczennic II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Spotkanie odbyło się dzięki staraniom prezes Edyty Siergiejuk oraz przewodniczącej Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Ireny Piwowar, a także przy pomocy pracowników Bielskiego Domu Kultury. Organizację biesiady wsparły lokalne samorządy, w tym Miasto Bielsk Podlaski.

Wydarzenie miało miejsce 23.10.2023

Tags: , , , , ,