Erasmus+: spotkanie z gośćmi z Czech, Grecji, Litwy i Włoch

Ilustracja przedstawia kadr ze spotkania burmistrza z uczestnikami projektu. Za stołem konferencyjnym siedzi burmistrz opowiadający o mieście gościom. Na stole stoją trzy butelki z wodą mineralną. Przy stole siedzi 6 uczestniczek projektu, w maseczkach na twarzach.
26 stycznia 2022

Goście z czterech krajów odwiedzili nasze miasto w ramach realizacji projektu „Erasmus+”. Spotkali się też w urzędzie miasta z burmistrzem Jarosławem Borowskim.

Przy zachowaniu środków ostrożności związanych z panującą epidemią spotkanie odbyło się 26 stycznia 2022 roku. Burmistrz opowiedział gościom o naszym mieście i odpowiadał na ich pytania. Uczestnicy projektu zapoznali burmistrza z jego założeniami.

Projekt pod nazwą „Rola wody w życiu ludzi w aspekcie kulturowym, historycznym i społecznym” koordynowany jest przez Szkołę Podstawową nr 4 imienia Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, a biorą w nim udział również placówki edukacyjne z: Czech, Grecji, Litwy i Włoch.

Poprzez realizację tego projektu uczniowie chcą pokazać, że woda to coś więcej. Woda to historia, to sposób na życie, to sacrum, które towarzyszy niemal każdemu rytuałowi. Główny celem projektu jest analiza znaczenia wody w różnych kulturach, historii, zwyczajach, tradycjach, fragmentach literatury. Uczniowie poznają historię obszaru, z którego pochodzą, m.in. dzięki analizie legend ściśle związanych z miejscem ich pochodzenia. Dzięki temu staną się bardziej wrażliwi na otaczające piękno, ponieważ będą mieli okazję obcowania z naturą podczas wielu wycieczek organizowanych w kraju ojczystym, a także podczas tych organizowanych w krajach partnerskich.

Z informacjami na temat projektu można zapoznać się na stronie internetowej: Importance of water in cultural, social, aspects in people’s lives.

Wydarzenie miało miejsce 26.01.2022

Tags: , , , ,