Erasmus+: wizyta bielszczan we Włoszech

20 kwietnia 2022

We włoskim Neapolu odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu „Art-ict-ict hope adventure” w ramach programu Erasmus+.

Wizyta ta była efektem zacieśniania współpracy między pięcioma szkołami europejskimi z: Hiszpanii, Łotwy, Polski, Turcji i Włoch przy realizacji projektu propagującego sztukę i kreatywność oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kilkudniowe spotkanie rozpoczęło się 27 marca 2022 roku w szkole ICS 47° „Sarria-Monti” di Napoli. W spotkaniu wzięło udział pięcioro uczniów: Alan Bobel, Małgorzata Demianiuk, Michalina Demianiuk, Michał Orzechowski i Karolina Rzepniewska oraz trzy nauczycielki: Beata Lenartowicz, Marzena Rzepniewska i Joanna Siemieniuk.

Ważnym elementem tej wizyty była wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, nabywanie nowych umiejętności. W czasie spotkania uczniowie poznali szkołę, uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, krawieckich i warsztatach komputerowych i robotyki oraz nauczyli się tradycyjnego tańca włoskiego. Dobrą lekcją historii była zaś wizyta w National Railway Museum of Petrarca, gdzie uczniowie podziwiali wystawę maszyn parowych i kolei żelaznych. Uczniowie mieli też wspaniałą okazję do porozumiewania się w języku angielskim, bo mogli wykorzystać swoje umiejętności w praktyce.

Uczestnicy spotkania zgłębiali kulturę i historię południowego regionu Włoch, podziwiali też piękno Neapolu i jego okolic. Poznawali archeologiczne skarby Pompei i majestatyczność nieprzewidywalnego Wezuwiusza.

Na ręce Prezydenta Miasta Neapol, dyrekcji szkoły oraz włoskich koordynatorów polscy nauczyciele i uczniowie wręczyli pamiątkowy prezent – album i grafikę o Bielsku Podlaskim, czyli materiały promujące nasze miasto, a przekazane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Tags: , , ,