Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski

Gazyfikacją miasta Bielsk Podlaski zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24
15-182 Białystok
tel. 85 675 68 00
faks 85 664 59 40
e-mail: bialystok@psgaz.pl

Poniżej podajemy linki stron Polskiej Spółki Gazowniczej z poradami dla osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej, w których znajdują się także wnioski do pobrania:

Link do strony Urzędu Miasta – Systemu Informacji Przestrzennej, umożliwiający pobranie fragmentu mapy miasta, jako niezbędny załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia: http://mbielskpodlaski.e-mapa.net