GDDKiA: obie bielskie obwodnice mają powstać do 2025 roku

Podpisanie umowy na budowę obwodnicy. Za długim stołem siedzi ośmiu mężczyzn: przedstawiciele inwestora, wykonawcy oraz samorządowcy, parlamentarzyści i wojewoda.
15 kwietnia 2022

Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę łącznika drogi krajowej nr 66, który będzie biegł przez południowe krańce naszego miasta, obok dzielnicy Studziwody. Wykonawcą tego zadania będzie konsorcjum trzech firm: bielskiego Unibepu, Budreksu i Value Engineering.

Do podpisania umowy doszło 14 kwietnia 2022 roku w Białymstoku. Umowę podpisali: przedstawiciel inwestora – dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski z przedstawicielem wykonawcy – członkiem zarządu Grupy Unibep Adamem Polińskim. Podczas spotkania obecni byli: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski i Wicestarosta Bielski Piotr Bożko, a także Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i podlascy parlamentarzyści.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) konsorcjum planuje złożyć w I kwartale 2023 roku. Realizacja zadania zaplanowano na lata: 2023-2025. Zadanie to ma kosztować 77,7 mln zł.

Zadanie, na które podpisano umowę w Białymstoku, dotyczy jednego z dwóch trzykilometrowych odcinków łącznika drogi krajowej nr 66 (Zambrów – Połowce), jakie mają w przyszłości stać się „południową” obwodnicą naszego miasta. Docelowo mają one połączyć: ulicę Brańską (DK66, przed wjazdem do miasta), przyszłą „zachodnią” obwodnicę Bielska w ramach drogi krajowej szybkiego ruchu S19 (Kuźnica Białostocka, granica z Białorusią – Białystok – Bielsk Podlaski – Lublin – Rzeszów – Barwinek, granica ze Słowacją), obecną drogę krajową DK19 (ul. Wojska Polskiego) oraz ulicę Kleszczelowską (DK 66). Pierwszy odcinek łącznika (między Brańską a Wojska Polskiego) ma powstać w ramach budowy S19. Drugi (między Wojska Polskiego a Kleszczelowską) to oddzielne zadanie, na które właśnie podpisano umowę.

GDDKiA planuje, że odcinek ten zostanie zrealizowany jako droga jednojezdniowa (przekrój 1×2) o nawierzchni bitumicznej. Na jego skrzyżowaniach z DK19 (ul. Wojska Polskiego) i DK66 (ul. Kleszczelowska) powstaną ronda. W ramach zadania wybudowany zostanie również wiadukt nad torami kolejowymi, most nad rzeką Białą wraz z przejściem dla zwierząt oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidziany jest też ciąg pieszo-rowerowy.

„Południowa” obwodnica Bielska Podlaskiego (łącznik DK 66) ma docelowo wyprowadzić z miasta ruch na osi wschód – zachód. Po „zachodniej” obwodnicy (przyszła S19) odbywać się ma ruch tranzytowy na osi północ – południe. Zgodnie z deklaracjami państwowego inwestora, czyli GDDKiA, oba kluczowe dla nas odcinki S19: Haćki – Bielsk Podlaski Zachód (9 km) oraz Bielsk Podlaski Zachód – Boćki (12,19 km) mają być gotowe również w 2025 roku.

Wydarzenie miało miejsce 14.4.2022

Fot. Wojciech Wojtkielewicz (Polska Press/Gazeta Współczesna/Kurier Poranny)

Tags: , , , , , , , ,