Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej mówią wspólnym głosem

Siedmiu mężczyzn i kobieta siedzą za długim stołem konferencyjnym. Na pierwszym planie mężczyzna, przed którym stoi mikrofon.
31 maja 2024

Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej ma nowe władze. Wiceprezesem Zarządu został Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Piotr Wawulski.

Decyzję o wyborze nowych władz podjęło Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, które obradowało 24 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

Zgromadzenie wybrało ponownie na swojego przewodniczącego Dorotę Kędrę-Ptaszyńską, Wójt Gminy Boćki. Jej zastępcą został Leon Pawluczuk, Wójt Gminy Orla.

W skład nowego zarządu związku weszli:

  • Prezes Zarządu Walenty Korycki, Wójt Gminy Bielsk Podlaski
  • Wiceprezes Zarządu Piotr Wawulski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
  • Członek Zarządu Piotr Siniakowicz, Burmistrz Miasta Siemiatycze
  • Członek Zarządu Agata Puchalska, Burmistrz Miasta Brańsk
  • Członek Zarządu Mirosław Markiewicz, Burmistrz Kleszczel

Wybrano też skład komisji rewizyjnej związku. Znaleźli się w niej:

  • Jerzy Wasiluk, Wójt Gminy Czyże
  • Marcin Gawrysiak, Wójt Gminy Rudka
  • Sebastian Sawicki, Wójt Gminy Milejczyce

Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej tworzą wszystkie samorządy należące do trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Miasto Bielsk Podlaski należy do związku od 2007 r. Ideą jego powołania było wspólne realizowanie określonych zadań publicznych, rozwijanie współpracy pomiędzy samorządami oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk i podejmowanie inicjatyw. Głos wielu samorządów ma większą siłę przebicia, niż stanowisko pojedynczego miasta lub gminy.

Wydarzenie miało miejsce 24.5.2024

Fot. Urząd Gminy Bielsk Podlaski

Tags: , , , ,