Goście z Ukrainy poznali nasz samorząd

Dwie osoby przodem: burmistrz i tłumaczka. Przed nimi stół konferencyjny za którym siedzą słuchacze - uczestnicy spotkania.
21 listopada 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski spotkał się z grupą ponad dwudziestu przedstawicieli samorządów lokalnych z Ukrainy. Goście odwiedzili nasze miasto w ramach projektu „Polska – Ukraina Sąsiedztwo Przyszłości”.

Spotkanie odbyło się 20 listopada 2023 roku w sali konferencyjnej urzędu miasta i miało na celu zapoznanie samorządowców z Ukrainy ze specyfiką procesów decyzyjnych w samorządach.

Burmistrz Jarosław Borowski opowiedział gościom o naszym mieście oraz o działalności samorządu. Wiele pytań dotyczyło m.in. realizowania zadań oświatowych oraz pozyskiwania na nie środków, prowadzenia inwestycji, a także wprowadzania budżetu partycypacyjnego i przekazywania decyzyjności w ręce samych mieszkańców.

Wizyta studyjna w Bielsku Podlaskim była poprzedzona dwudniową konferencją, która odbywała się w Białymstoku. Celem konferencji było m.in. wzmocnienie współpracy między przedstawicielami sektora administracji Polski i Ukrainy, a także rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego z obu krajów z zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego i tworzenia inicjatyw wspierających partycypację obywateli w procesie decyzyjnym.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja „Hagia Marina”.

Wydarzenie miało miejsce 20.11.2023

Kilkadziesiąt osób siedzi za długim stołem w sali konferencyjnej. Po lewej stronie siedzi burmistrz, który opowiada gościom o mieście i samorządzie.

Tags: , , , ,