Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030

27 września 2022 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski przyjęła Uchwałę nr LIV/406/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030.

Treść Strategii znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rada_miasta_sg/rada_miasta__viii_kadencja/rady_uchwaly_viii_k/uchwala-rady-miasta-liv40622-z-dnia-2022-09-27-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwoju-miasta-bielsk-podlaski-na-lata-2021-2030.html