Wykaz zabytków wpisanych do rejestru

Wykaz zabytków sporządzony przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Bielsk Podlaski

– teren części miasta, 1240-XIX, nr rej.: A-412 z 15.01.1957

– zespół kościoła par. p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja, ul. Kościelna 4a, 1783-1784:

     – kościół, nr rej.: A-82 z 6.11.1996

     – cmentarz przykościelny, nr rej.: A-82

     – dzwonnica, nr rej.: A-82 z 29.10.1966

     – plebania, drewniana, 1900, nr rej.: A-98 z 31.12.1990

– zespół klasztorny karmelitów, ul. Mickiewicza, XVII-XIX:

    – kościół p.w. Matki Boskiej z Góry Karmel, nr rej.: 102 z 3.02.1958, nr rej.: 242 z 26.10.1966 i nr rej. 326 z 16.08.1969

    – klasztor, nr rej.: 242 z 26.10.1966

    – oficyna, nr rej.: j.w.

    – ogrodzenie z basztami i bramą, nr rej.: j.w.

    – kapliczka, nr rej.: 241 z 26.10.1966

– cerkiew prawosławna par. p.w. św. Michała, ul. Mickiewicza 34, drewniana, 1789, nr rej.: A-39 z 19.11.1976

– cerkiew prawosławna p.w. Narodzenia NMP, ul. Puszkina, ob. Jagiellońska 6, drewniana, XVII-XVIII, nr rej.: A-38 z 29.10.1966

– cerkiew greko-katolicka p.w. św. Jerzego, ob. prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Traugutta 5, drewniano-murowana, XVIII-XIX, nr rej.: A-27 z 29.10.1966

– zespół cmentarny, ul. ul. Boćkowska/Słowackiego, k. XVIII-XX, nr rej. A-125:

     – cmentarz rzym.-kat. i cmentarz prawosławny, decyzja z 29.03.1988

     – kaplica cmentarna p.w. św. Wincentego a Paulo, mur., 1859, decyzja z 3.11.1966

     – cerkiew prawosławna cmentarna p.w. św. Trójcy, drewniana, decyzja z 3.10.1966

– cmentarz wojenny z I wojny światowej, ul. Białowieska, nr rej.: A-73 z 26.08.1998

– ratusz, XVII, nr rej.: A-386 z 22.03.1956

– zajazd, Plac Ratuszowy 1, poł. XIX, nr rej.: 251 z 3.11.1966

– dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego, ul. Hołowieska 7, XIX, nr rej.: A-387 z 8.06.1988

– dom, ul. Białowieska 8, drewniana, 1928, nr rej.: A-521 z 15.09.1988

– dom, ul. Dubicze 20, drewniana, k. XVIII, nr rej.: A-526 z 30.03.1979

– dom, ul. Kościelna 4, drewniana, 1909, nr rej.: A-2 z 7.09.1999

– dom, ul. 3 Maja 6, drewniana, 2 poł. XIX, nr rej.: A-527 z 28.06.1985