Granty PPGR — wniosek Miasta zaakceptowany

17 lutego 2022

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że wniosek Miasta Bielsk Podlaski, złożony w ramach konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, został pozytywnie oceniony i oczekuje na podpisanie umowy grantowej.

W naborze prowadzonym przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski w październiku i listopadzie 2021 r. uprawnieni mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski, zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swoich dzieci, złożyli wnioski o objęcia wsparciem. Po dokonaniu weryfikacji wniosków oraz akceptacji wniosku Miasta Bielsk Podlaski przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach projektu sfinansowany zostanie zakup sprzętu do zdalnej nauki w liczbie 5 komputerów stacjonarnych, 46 laptopów i 6 tabletów na łączną kwotę 133 500,00 zł. Niezwłocznie po podpisaniu umowy grantowej Miasto przystąpi do prac przetargowych w celu wyboru dostawcy sprzętu. O terminie podpisania umów i przekazania komputerów osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym trybem.

Jednocześnie informujemy, że 11 lutego 2022 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa dokonało zmiany w regulaminie programu. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji środków na program zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki: 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet, zostały obniżone odpowiednio do: 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Informacji dotyczących programu udziela pracownik Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod numerem telefonu 857318117.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Tags: , , , ,