Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że w 2023 roku przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ulicy Studziwodzkiej 37.

Poniżej dostępne są do pobrania szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w mieście Bielsk Podlaski na 2023 rok.