Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim

25 stycznia 2021

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” ze zmianami, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 16 maja 2019 roku Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim Medal „Zasłużony Dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim to organizacja o bogatej tradycji i ponad stuletniej historii. Jest największym powierzchniowo hufcem w Polsce, obejmuje trzy powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki, który zrzesza dzieci i młodzież zarówno z terenów wiejskich, jak i miejskich.

Głównym założeniem tej organizacji jest praca na rzecz drugiego człowieka, a jej członkowie aktywnie angażują się w pomoc otaczających ich osób, wedle wskazania założyciela skautingu generała Roberta Baden-Powella – „Zostawcie świat lepszym niż go zastaliście”. W swoich społecznościach organizacja angażuje się w zbiórki i akcje mające na celu pomoc potrzebującym. Jako Związek Harcerstwa Polskiego stara się uczyć dzieci szacunku do drugiego człowieka.

Większość drużyn jest zorganizowana przy szkołach, zaś w hufcu funkcjonują trzy drużyny środowiskowe – dwie w Bielsku Podlaskim oraz jedna w Siemiatyczach. Struktura drużyn jest wielopoziomowa, mogą w nich działać zarówno najmłodsi członkowie organizacji we współpracy ze starszą młodzieżą, jak również drużyny skupiające się na jednym pionie metodycznym.

Zdecydowana większość drużynowych to wieloletni nauczyciele, którzy dzięki swemu doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną wnoszą wiele w funkcjonowanie organizacji. Dzięki posiadanemu zapleczu metodycznemu oraz wiedzy i technice stricte harcerskiej wprowadzają zuchy i harcerzy w świat, w którym Bóg, Ojczyzna, drugi człowiek oraz natura są największymi wartościami, niejednokrotnie zatracanymi we współczesnym świecie.

Doświadczonej kadrze pomagają również młodzi, chętni do działania harcerze, którzy aspirują do tego, by w przyszłości zostać instruktorami. Dzięki współpracy pokoleń Hufiec w Bielsku Podlaskim może poszczycić się wspaniałą stuletnią historią. Na przestrzeni lat zorganizowanych zostało wiele inicjatyw skierowanych zarówno do braci harcerskiej, jak również do zwykłego obywatela, takich jak:

 – Betlejemskie Światełko Pokoju – to już coroczna tradycja, gdy harcerze hufca w grudniu, w przededniu Wigilii Bożego Narodzenia, przywożą do Bielska Podlaskiego Ogień z Betlejem, który jest uroczyście przekazywany duchowieństwu, władzom i mieszkańcom;

udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych – zuchy oraz harcerze rokrocznie uczestniczą w najważniejszych uroczystościach państwowych, między innymi w obchodach Święta Niepodległości 11 Listopada i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dniu Wszystkich Świętych – 1 listopada zuchy i harcerze biorą udział w wartach honorowych przy grobach i pomnikach poległych bohaterów naszej ojczyzny oraz ofiar bezdusznej agresji. Na terenach poszczególnych powiatów harcerze wraz z instruktorami uczestniczą w uroczystościach lokalnych, godnie reprezentując Związek Harcerstwa Polskiego;

obchody dnia świętego Jerzego – patrona harcerzy, uosabiającego bezinteresowność, odwagę i oddanie innemu człowiekowi. Co roku, na terenie hufca, harcerze wspominają tego wyjątkowego świętego, spotykając się w dużym gronie, spędzając wspólnie czas, zarówno na modlitwie, jak i w terenie, integrując się w czasie gier terenowych i wspólnych posiłków;

zloty, złazy, biwaki i obozy – dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu kadry opiekuńczo-wychowawczej, która nie tylko poszukuje sponsorów, ale również sama działa na zasadach wolontariatu, obniżone są koszty organizacji, przez co w wydarzeniach tych mogą brać udział dzieci i młodzież w różnej sytuacji materialno-finansowej;

festyn zdrowotny „Wie to każdy zuch – w zdrowym ciele zdrowy duch” – to inicjatywa, organizowana przez drużynowych zuchowych i harcerskich wraz z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, w czasie której mieszkańcy Bielska Podlaskiego zapoznają się z tajnikami zdrowego życia;

–  Hufcowy Konkurs Literacki i Recytatorski „W hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II” – Komenda Hufca, we współpracy z kapelanami, organizowała konkurs literacki, skierowany zarówno do zuchów i harcerzy, jak i do osób niezrzeszonych. Była to wyjątkowa inicjatywa ku pamięci  świętego papieża Jana Pawła II.

Tags: