Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest

29 stycznia 2024

Miasto Bielsk Podlaski informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bielsk Podlaski” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

logo z napisem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstokulogo z napisem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tags: , ,