Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Grafika zachęcająca do udziału w spisie przedstawia kobietę patrzącą ze zdziwieniem przez okulary. I treść: Nie czekaj do 30 września. NA smospis internetowy lub na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Pamiętaj, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.
13 sierpnia 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

Obowiązku spisowego można dopełnić także dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci mogą skorzystać także z pomocy konsultantów w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

Dla osób, które chcą dokonać samospisu internetowego, ale nie mają możliwości np. z powodu braku dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zostały udostępnione pomieszczenia i sprzęt komputerowy do realizacji samospisu. Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku spisowego. Lista miejsc, w których można dokonać samospisu została opublikowana na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl).

W celu ułatwienia dokonania samospisu Urząd Statystyczny w Białymstoku we współpracy z Gminnymi Biurami Spisowymi organizuje także tzw. mobilne punkty spisowe w różnych miejscach na terenie województwa podlaskiego. Informacje o mobilnych punktach spisowych w województwie podlaskim można znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej oraz na profilu Urzędu Statystycznego w Białymstoku na Facebooku.

W uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie może spisać się przez Internet  lub przekazać danych poprzez infolinię spisową) z mieszkańcami będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście rachmistrzowie spisowi, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej – 22 279 99 99.

W przypadku, gdy zadzwoni lub przyjdzie rachmistrz spisowy nie można odmówić przekazania mu danych, uzasadniając odmowę na przykład realizacją samospisu w przyszłości.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

– specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl

– kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie wybierz 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Grafika zachęcająca do udziału w spisie powszechnym przedstawia słuchawkę telefonu z kablem oraz treść: Halo, tu rachmistrz! Pamiętaj, rachmistrzowie dzwonią tylko z dwóch numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Tags: , ,