Informacja o poziomach recyklingu osiągniętych za rok 2020

22 grudnia 2021

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Za 2020 rok Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło następujące poziomy:

1) zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., w 2020 r. powinien wynieść maksymalnie 35%. Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło założony poziom, który wyniósł 1%.

2) zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2020 r. powinien osiągnąć co najmniej 50%. Miasto Bielsk Podlaski osiągnęło założony poziom, który wyniósł 87,62%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2020 r. powinien osiągnąć co najmniej 70%. Miasto Bielsk Podlaski nie osiągnęło założonego poziomu. Osiągnięty poziom wyniósł 76,36%.

Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski osiągnęły za 2020 rok następujące poziomy:

1) MPO sp. z o.o. w Białymstoku

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 50,16%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,04%,
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%.

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Hajnówce

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 9,53%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0%,
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie odbierano;

3) Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 97,52%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,14%,
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 54,26%.

4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” sp. z o.o. w Białymstoku

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – 8,04%,
 • Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,52%,
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie odbierano.
Tags: , , ,