Informacja o przyznanej dotacji na zadanie pt. Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”

6 kwietnia 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wynikach naboru wniosków na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 1. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie:
  Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” (oferta nr 1);
  wnioskowana kwota dotacji 30 000 zł;
  przyznana kwota dotacji: oferta odrzucona, nie spełniała wymogów formalnych;
 2. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie:
  Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” (oferta nr 2);
  wnioskowana kwota dotacji 30 000 zł;
  przyznana kwota: 30 000 zł.
Tags: , ,