Informacja o przyznanej dotacji na zadanie z zakresu ochrony zwierząt

29 lutego 2024

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wynikach naboru wniosków na 2024 rok na zadanie z zakresu ochrony zwierząt pt. „Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta Bielsk Podlaski, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów”.

I. Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zwierząt pt. „Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta Bielsk Podlaski, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów”:

Fundacji „Sonieczkowo” na zadanie:
„Wyłapywanie, przyjęcia, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bielsk Podlaski”
Wnioskowana kwota dotacji: 76 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 76 000 zł

Tags: , , , , , ,