Informacja o przyznanych dotacjach na 2023 rok – cz. II

17 lutego 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wynikach naboru wniosków na 2023 rok na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

I Dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” w Bielsku Podlaskim na zadanie: Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego „Tur”
  Wnioskowana kwota dotacji: 60 000 zł
  Przyznana kwota dotacji: 60 000 zł

II Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 1. Parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel na zadanie: Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych „Niepokalana” (oferta nr 1)
  Wnioskowana kwota dotacji: 29 000 zł

  Przyznana kwota dotacji: Oferta odrzucona. Nie spełniała wymogów formalnych.
 2. Parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel na zadanie: Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych „Niepokalana” (oferta nr 2)
  Wnioskowana kwota dotacji: 29 000 zł
  Przyznana kwota dotacji: 29 000 zł
Tags: , , , , ,