Informacja o przyznanych dotacjach na zadania z budżetu obywatelskiego na rok 2021

6 maja 2021

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wynikach naboru wniosków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i ochrony zdrowia w 2021 r. (zadania z budżetu obywatelskiego):

1) Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej na zadanie: dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio”
Wnioskowana kwota dotacji: 9 840 zł
Przyznana kwota dotacji: 9 840 zł

2) Stowarzyszenie „Dorzecze” na zadanie: „Z cukrzycą przy stole”
Wnioskowana kwota dotacji: 19 200 zł
Przyznana kwota dotacji:  19 200 zł

3) Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej  na zadanie: Festiwal „Pod Opieką Bogurodzicy”
Wnioskowana kwota dotacji: 30 000 zł
Przyznana kwota dotacji: 30 000 zł

Tags: , ,