Informacja o przyznanych nagrodach w 2021 roku

9 lutego 2022

Na podstawie § 1 ust. 1, § 3 ust.1, § 5 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/190/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał doroczne nagrody w 2021 roku następującym osobom:

  1. Zofii Saczko-Korolko za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w kwocie 2 000,00 zł
  2. Nadziei Artymowicz za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 2 000,00 zł
  3. Bogusławowi Szulcowi za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 1 500,00 zł
  4. Sergiuszowi Łukaszukowi za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 2 500,00 zł
Tags: , , ,