Informacja o przyznanych nagrodach w 2022 roku

2 grudnia 2022

Na podstawie § 1 ust. 1, § 3 ust.1, § 5 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/190/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał doroczne nagrody w 2022 roku następującym osobom:

  1. Marcie Zinkiewicz za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w kwocie 3.000,00 zł
  2. Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury kwocie 3.000,00 zł
  3. Justynie Porzezińskiej za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 3.000,00 zł.
Tags: , , ,