Informacja o przyznanych nagrodach w 2023 roku

13 września 2023

Na podstawie § 1 ust. 1, § 3 ust.1, § 5 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/190/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał doroczne nagrody w 2023 roku następującym osobom:

  1. Alinie Niegierewicz za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 3.000,00 zł
  2. Annie Fionik za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 3.000,00 zł
  3. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 3.000,00 zł
  4. Jerzemu Antonience za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 1.000,00 zł
  5. Janowi Grygorukowi za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury kwocie 1.000,00 zł