Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

9 lutego 2022

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje o wynikach konkursu ofert w 2021 rok na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.

1. Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na zadanie:
„Organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna”
Wnioskowana kwota dotacji: 40 646 zł
Przyznana kwota dotacji: 19 000 zł

2. Fundacja Instytut Białowieski na zadanie:
Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
Wnioskowana kwota 90 000 zł.
Oferta odrzucona.
Treść oferty nie jest zgodna z ogłoszeniem o konkursie.

Tags: , , , , ,