Bielski Dom Kultury
ul. 3 Maja 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 34 14
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kazimierzowska 14
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 21 07
e-mail: mbp@biblioteka-bielsk.pl

Pływalnia Miejska „Wodnik”
ul. Kazimierzowska 3b
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 731 99 50
e-mail: wodnikbp@o2.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kazimierzowska 18/3
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 20 06
e-mail: mops_bielsk_podlaski@poczta.onet.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kazimierzowska 18/2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 10 10
e-mail: sdsbielskpodlaski@wp.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. E. Orzeszkowej 19
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 29 15
e-mail: mosirbielsk@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kapitana Władysława Wysockiego
ul. kpt. W. Wysockiego 6
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 24 08
e-mail: sekretariat@sp2bielskpodlaski.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza
ul. J. Poniatowskiego 9
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 25 08
e-mail: bielsktrojka@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
ul. A. Mickiewicza 126
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 67 72
e-mail: sekret-zs-am@o2.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów
ul. T. Kościuszki 21
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 75 76
e-mail: sp5bielskp@wp.pl

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. S. Żeromskiego 4
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 26 21
e-mail: przedszkole3bielskpodl@gmail.com

Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały
ul. T. Kościuszki 16
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 30 13
e-mail: p5.kh@neostrada.pl

Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka
ul. A. Kazanowskiego 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 36 77
e-mail: gosiak1967@o2.pl

Przedszkole nr 9 Leśna Polana
ul. A. Kazanowskiego 2A
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 20 66
e-mail: lesna-polana9@o2.pl