Jubileusz bielskiego liceum

Logo szkoły w patriotycznych barwach Białorusi: biało-czerwono-białych.
29 marca 2024

II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza obchodziło jubileusz osiemdziesięciolecia.

Z tej okazji 25 marca 2024 roku w siedzibie tej bielskiej szkoły odbyły się uroczystości jubileuszowe. Zaszczyciło je wielu znakomitych gości, m.in.: Wicemarszałek Senatu RP Maciej Żywno, Poseł na Sejm RP Barbara Okuła, Wicepremier Białorusi w zjednoczonym gabinecie przejściowym Swietłany Cichanouskiej Paweł Łatuszka, Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, a także przedstawiciele duchowieństwa na czele z Biskupem Drohiczyńskim Piotrem Sawczukiem. Obecni byli przedstawiciele samorządów ze współgospodarzem Starostą Bielskim Sławomirem Jerzym Snarskim oraz Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski Jarosławem Borowskim, a także reprezentanci kuratorium oświaty, służb mundurowych, jednostek samorządowych, placówek oświatowych i kulturalnych, biznesu, mediów, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady rodziców, absolwenci i uczniowie.

W trakcie uroczystości głos zabrał m.in. absolwent liceum – burmistrz Jarosław Borowski ,który wspomniał swoje szkolne lata, podkreślając, że dużo zawdzięcza nauczycielom, których spotkał na swojej drodze.

– Ta szkoła nie tylko dawała wykształcenie, które pozwalało pójść na dobre studia i robić karierę, ale przede wszystkim kształciła przyzwoitych ludzi – podkreślał burmistrz.

 II LO znane jest od wielu lat z licznych sukcesów w konkursach i olimpiadach, wysokiego poziomu nauczania oraz z kultywowania tradycji, kultury i języka białoruskiego. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski i Wicestarosta Bielski Piotr Bożko wręczyli emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły pamiątkowe listy gratulacyjne i upominki.

Wśród mecenasów placówki, którzy wsparli doniosły jubileusz, znalazło się też Miasto Bielsk Podlaski.

Galerie zdjęć z uroczystości można obejrzeć na stronie internetowej szkoły: galeria 1, galeria 2, galeria 3.

Wydarzenie miało miejsce 25.3.2024

Tags: , ,