Jubileusz Chóru Polskiej Pieśni Narodowej

7 lutego 2024

Trzydziestą rocznicę powstania obchodził działający w Bielsku Podlaskim Chór Polskiej Pieśni Narodowej. Z tej okazji odbyły się uroczystości oraz jubileuszowy koncert. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski objął to wydarzenie honorowym patronatem.

Jubileusz rozpoczął się 3 lutego 2024 r. uroczystą mszą świętą w bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. Mszy przewodniczył biskup Diecezji Drohiczyńskiej  Piotr Sawczuk w koncelebrze wielu księży.

Po mszy, w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się gala jubileuszowa, którą chór rozpoczął pieśnią „Gaude Mater Polonia”, a następnie wykonał koncert z artystami z Opery Podlaskiej. W repertuarze gali znalazły się także występy zaprzyjaźnionych zespołów i wokalistów. Zgromadzeni mogli też obejrzeć film przedstawiający dokonania chóru, a także wspomnienia chórzystów, którzy opowiadali o swojej przygodzie ze śpiewem oraz wspólnych wyjazdach do wielu miejsc na świecie.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Biskup Drohiczyński – Piotr Sawczuk, Wojewoda Podlaski –  Jacek Brzozowski, Poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Marek Malinowski, Dyrektor  Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim – Agata Puchalska,  a także lokalni samorządowcy z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski Jarosławem Borowskim oraz sponsorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionym firm, goście, rodziny i przyjaciele chórzystów.

To muzyczne wydarzenie było czasem wspomnień i okazją do podziękowań za artystyczną działalność chórzystów. Chórzyści przyjęli wiele podziękowań, życzeń, gratulacji, kwiatów i nagród. 

Oprócz pięknej części artystycznej odbyła się część oficjalna, podczas której wojewoda Jacek Brzozowski wręczył odznaczenia państwowe i resortowe członkom chóru. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Bożenna Marianna Jowsa, Elżbieta Janina Malinowska, Stanisław Antoni Malinowski, Agata Niewińska, Jerzy Niewiński, Elżbieta Stankiewicz, Helena Szulc i Urszula Elżbieta Wróbel.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis: Elżbiecie Bilmin (srebrny) i Bogdanowi Czesławowi Drozdowskiemu (brązowy).

Z kolei Marszałek Województwa Podlaskiego odznaczył Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego: Elżbietę Bilmin, Martę Gołębiewską-Szczykowską, Danutę Karniewicz, Barbarę Kotowicz, Marzennę Elżbietę Perzynę i Stanisława Lucjana Wróbla.

 Również burmistrz Jarosław Borowski wręczył nagrody finansowe trzem członkiniom chóru: Elżbiecie Bilmin, Marcie Gołębiewskiej-Szczykowskiej i Barbarze Kotowicz w uznaniu zasług w krzewieniu kultury. Wszyscy członkowie chóru otrzymali zestawy promocyjne miasta Bielsk Podlaski.

– Gratuluję jubileuszu i życzę dalszych sukcesów na niwie artystycznej i w promocji naszej małej ojczyzny – mówił podczas gali burmistrz Jarosław Borowski.

Przed trzydziestu laty pierwszym jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Polskiej Pieśni Narodowej została Krystyna Kamińska. Chór zadebiutował w styczniu 1994 r. występem podczas wieczoru kolęd w Bielskim Domu Kultury. Od 2005 r. dyryguje nim Elżbieta Bilmin. Chór wykonuje pieśni patriotyczne, sakralne i ludowe.  

Jubileusz 30-lecia Chóru Polskiej Pieśni Narodowej był nie tylko okazją do świętowania, ale także do promocji miasta Bielsk Podlaski. Wydarzenie przyczyniło się do ukazania wizerunku naszego miasta, powiatu, województwa i kraju jako miejsca o bogatej kulturze i tradycji.

Wydarzenie miało miejsce 3.2.2024

Tags: , , , , ,