Kampania społeczna #RozmawiajReaguj

Stop Wykorzystywaniu Seksualnemu
24 marca 2023

„#RozmawiajReaguj” to kampania społeczna Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Kampania „#RozmawiajReaguj” jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców i zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest m.in. przygnębione i wystraszone, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.”

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Więcej informacji o kampanii społecznej „#RozmawiajReaguj”. [link: www.pkdp.gov.pl/akcje_i_kampanie/rozmawiajreaguj/ ]