Konkurs na hasło promujące fundusze europejskie

Grafika przygotowana przez Urząd Marszałkowski przedstawia kolorową mozajkę sześciokontów i biały napis na niebieskim tle z informacją o konkursie. Na podwale znajdują się logotypy Funduszy Europejskich, Uniii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polski i Województwa podlaskiego
29 listopada 2021

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konkursie na hasło programu „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027”.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne: osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, które mieszkają w województwie podlaskim. 

Konkurs polega na tym, by przesłać swoje autorskie hasło dotyczące programu „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027”. Praca konkursowa powinna mieć formę hasła, motta, myśli przewodniej – czyli zwięzłego jednego zdania lub dwóch, maksymalnie do 200 znaków ze spacjami. Powinno ono nawiązywać do programu, jego celów oraz wpływu na rozwój województwa podlaskiego.

Prace konkursowe można przesyłać od 25 listopada 2021 do 29 grudnia 2021 r.  

Organizator, czyli Województwo Podlaskie, wyłoni jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową o wartości 1,5 tys. zł. W zależności od atrakcyjności przesłanych prac przewidziane są także dwa wyróżnienia – ich autorzy otrzymają po 750 zł.

Więcej szczegółów, regulamin i formularze znajdują się na stronie internetowej Wrót Podlasia.marszałek

Tags: ,