Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej

ilustracja przedstawia logo z literÄ… "i" oraz napis "informacja"
10 marca 2021

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego, będąc Inwestorem inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski — Hajnówka” oraz wykonawca Inwestycji, konsorcjum firm: Unibep S.A., Maksbud sp. z o.o., Value Engineering sp. z o.o., informuje o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Rozwiązania projektowe wyżej wymienionej drogi dostępne są do 5 kwietnia 2021 roku w następujących urzędach:

 • Urząd Gminy Bielsk Podlaski,
 • Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
 • Urząd Gminy Hajnówka,
 • Urząd Miasta Hajnówka,
 • Urząd Gminy Czyże,
 • Urząd Gminy Orla,

na stronie internetowej pod adresem: http://dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/

oraz podczas spotkań z projektantami w następujących terminach:

 • Gmina oraz Miasto Bielsk Podlaski: 15.03.2021 godzina 9:00-12:00 w Świetlicy wiejskiej we wsi Hołody;
 • Gmina oraz Miasto Hajnówka: 16.03.2021 godzina 9:00-12:00 w Urzędzie Miasta Hajnówka sala numer 12;
 • Gmina Orla: 18.03.2021 godzina 8:30-10:00 w Świetlicy wiejskiej we wsi Szczyty-Nowodwory;
 • Gmina Czyże: 18.03.2021 godzina 10:30-12:00 w Świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Czyżach.

Podczas spotkań zastosowania mają obostrzenia zawarte na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Podstawowe zasady:

 • 5 osób (mieszkańców) jednocześnie na sali plus obowiązkowa dezynfekcja rąk i zasłanianie ust
 • osoby czekające w kolejce – zachowanie dystansu i obowiązkowe zasłanianie ust

Składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag dotyczących rozwiązań projektowych możliwe jest od 3 marca 2021 roku do 5 kwietnia 2021 roku poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej pod adresem: http: //dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/formularz/, wypełnienie formularza w urzędzie gminy/miasta bądź przesłanie formularza na jeden z poniższych adresów:

 • Urząd Gminy Bielsk Podlaski, ul. Adama Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski,
 • Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,
 • Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
 • Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
 • Urząd Gminy Czyże, Czyże 106, 17-207 Czyże,
 • Urząd Gminy Orla, ul. Adama Mickiewicza 5, 17-106 Orla,
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,
 • Value Engineering Sp. z.o.o., al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski i zastrzeżenia zawierające imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego/działkę natomiast wersja papierowa formularza musi zostać dodatkowo podpisana. Przesłane zgłoszenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym — zostaną uwzględnione.

Dominik Murach
Value Engineering sp. z o.o.

Załączniki w postaci map ukazujących przebieg planowanej inwestycji na terenie Miasta Bielsk Podlaski:

Tags: , , ,