Ksiądz Franciszek Bronisław Zaleski

22 stycznia 2021

Ksiądz Franciszek Bronisław Zaleski

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą nr XXXI/200/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku nadała Księdzu Franciszkowi Bronisławowi Zaleskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Ksiądz doktor Franciszek Bronisław Zaleski urodził się 19 stycznia 1881 roku w majątku Stare Zalesie, obecnie gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki.

Szkołę podstawową ukończył w Wyszonkach Kościelnych, gimnazjum w Suwałkach, następnie podjął studia w Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia otrzymał w roku 1904. Pracował jako neoprezbiter w Skrwilnie, Przasnyszu, Nurze i Obrytem. Zwolniony z wikariatu wyjechał do Fryburga w Szwajcarii na studia, które ukończył ze stopniem doktora filozofii. Jego specjalizacją była filologia polska.

Wybuch I wojny światowej uniemożliwił mu powrót do kraju, pozostał w Szwajcarii jako kapelan Szpitala Czerwonego Krzyża. W 1918 roku po powrocie do Polski osiadł w Bielsku Podlaskim, gdzie podjął pracę w Polskiej Macierzy Szkolnej, przyczyniając się w znacznym stopniu do organizacji sieci szkolnictwa polskiego na Podlasiu. Jesienią 1918 roku, wspólnie z Komitetem Obywatelskim, zorganizował w Bielsku Podlaskim ośmioletnie gimnazjum koedukacyjne (później przekształcone w liceum dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim), początkowo prywatne na prawach państwowych. Pełnił w szkole funkcję dyrektora i nauczyciela języka polskiego. Widząc potrzebę pomocy uczniom biedniejszym, zorganizował w mieście bursę szkolną, która była dostępna dla szerokiej rzeszy ubogich uczniów, gdyż opłaty były niewielkie. Młodzież niezamożna otrzymywała posiłki, a uczniowie mniej zdolni pomoc w nauce. Ksiądz doktor Franciszek Bronisław Zaleski współorganizował też w Bielsku Podlaskim harcerstwo.

Po upaństwowieniu szkoły w 1922 roku powrócił do diecezji płockiej. Organizował szkołę średnią w Przasnyszu, był wykładowcą w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku. Pełnił funkcję proboszcza w Gójsku i Trąbkach. Podczas II wojny światowej oskarżony o działalność konspiracyjną został w 1940 roku aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu na Pawiaku. Po roku został zwolniony. Śledztwo i tortury podczas uwięzienia wpłynęły na pogorszenie się jego stanu zdrowia. Zmarł w Płocku 23 maja 1946 roku. Działalność oświatowa Księdza doktora Franciszka Bronisława Zaleskiego, a szczególnie założenie pierwszej na naszych terenach szkoły średniej, istniejącej nieprzerwanie do dziś oraz działalność społeczna w Bielsku Podlaskim, jest wystarczającym argumentem za przyznaniem mu tytułu Honorowego Obywatela Bielska Podlaskiego.

Tags: