Ksiądz Jerzy Szurbak

22 stycznia 2021

Ksiądz Jerzy Szurbak

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą nr XII/69/11 z dnia 27 września 2011 roku nadała Księdzu Jerzemu Szurbakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Ksiądz Jerzy Szurbak urodził się w 1943 r. w Bielsku Podlaskim. W 1960 r. uzyskał świadectwo maturalne w Liceum Ogólnokształcącym imiena Tadeusza Kościuszki, a następnie podjął studia w Prawosławnym Seminarium Duchownym i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W roku 1971 powstał przy Warszawskiej Operze Kameralnej Zespół Muzyki Cerkiewnej, którego Ksiądz Jerzy Szurbak był dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Koncerty Zespołu Muzyki Cerkiewnej odbywały się w Polsce i za granicą, między innymi w następujących krajach: Austria (1993), Belgia (1995), Brazylia (1986), Finlandia (1985), Francja (1986, 1993, 1995,1998), Holandia (1995), Japonia (1994), Korea Południowa (1994), Niemcy (1977, 1985, 1993, 1995, 1996), Senegal (1986), Szwajcaria (1978, 1985, 1994, 1997, 1999), Szwecja (1982), Ukraina (1989).

Ksiądz Jerzy Szurbak wielokrotnie opracowywał oprawę muzyczną do filmów tak znanych reżyserów jak: Andrzej Wajda, Janusz Majewski, Agnieszka Holland, Tadeusz Konwicki.

W związku z działalnością artystyczną Ksiądz Jerzy Szurbak wydał 8 płyt analogowych, 25 kaset, ponad 20 płyt CD oraz brał udział w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych.

Ksiądz Jerzy Szurbak zajmował się działalnością dyrygencką nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja taka miała miejsce w latach: 1987, 1989, 1990 i 1991.

Na podkreślenie zasługuje wkład Księdza Jerzego Szurbaka w organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Świadczą o tym słowa wieloletniego Dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury Pana Mikołaja Buszki: zasługi księdza Szurbaka dla muzyki cerkiewnej (…) są nieocenione. Był w Polsce pierwszym człowiekiem, który wyprowadził muzykę cerkiewną ze świątyni prawosławnej i pokazał jej piękno w innych świątyniach i salach koncertowych świata.

Ksiądz Jerzy Szurbak był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia artystyczne. Był odznaczony między innymi:

  1. Złotym Krzyżem Zasługi (1979),
  2. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987),
  3. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002),
  4. Orderem św. Baranka II klasy nadanym przez władze Kościoła Prawosławnego w Finlandii (1985),
  5. Nagrodą im. Księcia Ostrogskiego,
  6. Nagrodą im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego,
  7. Srebrną nagrodą Gloria Artis (2006),
  8. Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (dwukrotnie).

W roku 1986, po serii koncertów w Brazylii, otrzymał obywatelstwo honorowe miasta Ribeiro Preto.

Pomimo, iż Ksiądz Jerzy Szurbak mieszka poza Bielskiem Podlaskim nie zerwał kontaktów z rodzinnym miastem i odwiedzał je zarówno prywatnie (biorąc udział w zjazdach absolwentów swojego liceum) jak i oficjalnie, gdy koncertował z Miejskim Zespołem Muzyki Cerkiewnej w roku 2010 z okazji Dni Bielska.

W 2011 roku Ksiądz Jerzy Szurbak obchodził jubileusz czterdziestolecia pracy ze stworzonym przez siebie chórem.

Tags: