Ksiądz prałat dr Ludwik Olszewski

25 stycznia 2021

Ludwik Olszewski

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał w dniu 16 maja 2014 r. Księdzu prałatowi doktorowi Ludwikowi Olszewskiemu Medal Zasłużony Dla Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla Miasta Bielsk Podlaski.

Ksiądz prałat doktor Ludwik Olszewski urodził się w Olszewie na Ziemi Bielskiej 2 listopada 1937 roku. W Bielsku Podlaskim ukończył I liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchowego w Drohiczynie, studiował teologię biblijną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii w 1972 roku. Ukończył studia zaoczne z zakresu ochrony zabytków w Studium Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Kościelnej w Warszawie.

Przez 46 lat wykładał nauki biblijne w Wyższym Seminarium Duchowym w Drohiczynie. Zorganizował i uporządkował około 30-tysięczną bibliotekę seminaryjną. Był przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Artystycznej, a następnie członkiem Diecezjalnej Komisji Artystyczno-Budowlanej. W ramach prac I synodu Diecezji Drohiczyńskiej był przewodniczącym Komisji do spraw nauki i formacji chrześcijańskiej.

Należał do Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej, a następnie był Pierwszym Prepozytem Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej w Bielsku Podlaskim.

Od 1963 roku związany był z Parafią Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim. Początkowo jako wikariusz, a następnie przez 22 lata (1990-2012) był proboszczem tejże parafii i dziekanem Dekanatu Bielskiego. Podczas długoletniego pobytu w Bielsku Podlaskim uczestniczył w tworzeniu nowej historii miasta i jego mieszkańców.

Jako proboszcz parafii najwięcej wysiłku włożył w opiekę nad kościołem parafialnym i innymi obiektami parafialnymi znajdującymi się w centrum miasta. Ogrodził ze wszystkich stron teren parafii, oczyścił i uporządkował stawy i ogrody wokół plebanii. Dużo wysiłku włożył w odrestaurowanie budynków parafialnych, z czego dwa stanowią zabytki. W zabytkowej plebani zorganizował Dom Pamięci Błogosławionego Antoniego Beszty-Borowskiego, w którym znajdują się obecnie cenne zbiory muzealne. Kościół parafialny, który Papież Jan Paweł II podniósł do rangi Bazyliki Mniejszej, został przez księdza prałata Ludwika Olszewskiego gruntownie odnowiony z zewnątrz i w środku. Zostały konserwowane wszystkie ołtarze, obrazy, świeczniki, konfesjonały, stalle, ławki, organy, ambona, chrzcielnica.

Ksiądz prałat doktor Ludwik Olszewski aktywnie uczestniczył nie tylko w życiu parafialnym, ale również całej naszej wspólnoty lokalnej. Z wielką energią i zaangażowaniem brał udział w projektowaniu Polskiej Drogi Krzyżowej na Cmentarzu Wojennym oraz Pomnika Niepodległości Polskiej na skwerze imienia Izabeli Branickiej. Miał swój udział w poszukiwaniu nazwy dla Chóru Polskiej Pieśni Narodowej oraz Szkoły Podstawowej imienia Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Jako proboszcz parafii zawsze wykazywał się dużym altruizmem w stosunku do innych ludzi i organizacji, chociażby wówczas, gdy przekazał Cechowi Rzemiosł Różnych i Harcerzom I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki, przechowywane na bielskiej plebanii od czasów stalinowskich dwa sztandary.

Ksiądz prałat doktor Ludwik Olszewski odegrał w naszym mieście również wielką rolę społecznika. Był przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II, a następnie ściśle współpracował z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski w kwestii jego budowy. Był w przyjaznych relacjach z bielskim samorządem, służbami mundurowymi, instytucjami kultury i bielskimi szkołami. Ksiądz prałat doktor Ludwik Olszewski odbudował życie wspólnotowe parafii, poczynając od poszczególnych rodzin, po organizacje i stowarzyszenia parafian.

Za swoją pracę i poświęcenie był wielokrotnie odznaczany między innymi: przez Państwową Straż Pożarną brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, a w roku 2012 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył księdza prałata doktora Ludwika Olszewskiego złotą odznaką Za opiekę nad zabytkami.

Wszystkie wydarzenia, w których brał udział ksiądz prałat doktor Ludwik Olszewski wymagały wielu starań z Jego strony i są świadectwem wielkiego zaangażowania i poświęcenia na rzecz bielskiej społeczności lokalnej. Niewątpliwie ksiądz prałat doktor Ludwik Olszewski był osobą, która w znaczący sposób wniosła wiele zasług dla miasta Bielsk Podlaski.

Zmarł 22 października 2020 roku.

Tags: