Ksiądz prałat Zbigniew Ignacy Karolak

Na podstawie § 8 ustęp 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” ze zmianami, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 24 stycznia 2024 roku Księdzu prałatowi Zbigniewowi Ignacemu Karolakowi Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Ksiądz prałat Zbigniew Ignacy Karolak pełni funkcje Wicedziekana Bielskiego i proboszcza parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z Drohiczyna, a w czasie studiów seminaryjnych odbył służbę wojskową w Bartoszycach. Obecnie ma stopień porucznika Wojska Polskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1983 roku w Hajnówce z rąk biskupa Władysława Jędruszuka.

Był wikariuszem w wielu parafiach, m.in.: Śledzianowie, Ciechanowcu, Topczewie czy Boćkach. Przez 13 lat pracował w Związku Radzieckim, na trenie obecnej Białorusi, skąd został bezprawnie deportowany. Był dziekanem brzeskim (w latach 1994-2000) i sekretarzem kardynała Kazimierza Świątka. W Brześciu działał na rzecz kościoła katolickiego, wiernych i Polonii. Odbudował tam kościół pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, w którym do 1990 r. mieściło się muzeum. Prowadził Uniwersytet Ludowy, aptekę z bezpłatnymi lekami, stołówkę dla bezdomnych i ubogich, organizował miejską wigilię, był też więziennym kapelanem.

Po deportacji z Białorusi pracował przez ponad rok w parafii katolickiej w amerykańskim Detroit. Później wrócił do Polski, do Warszawy, gdzie pracował m.in. z osobami bezdomnymi.

Kierował też kolejnymi parafiami w diecezji drohiczyńskiej. W 2002 roku został  proboszczem parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach, a w latach 2007-12 – proboszczem parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie.

26 sierpnia 2012 roku, decyzją ks. bpa dra Antoniego Pacyfika Dydycza, został mianowany proboszczem parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Działalność księdza odmieniła nie tylko wizerunek parafii, ale też wpłynęła na wiele aspektów funkcjonowania całego miasta. 

Ks. Karolak odrestaurował Dworek Smulskich, zabytkowy obiekt należący do miasta, który został przekazany parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Staraniem księdza, parafian i przy pomocy sponsorów, powstała w nim „Przystań Opatrzności”, czyli placówka dla osób starszych, w której działa klub seniora, gabinet bezpłatnej rehabilitacji i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Przez wiele lat pełnił wymagającą funkcję kapelana szpitala w Bielsku Podlaskim, zapewniając opiekę duszpasterską pacjentom i ich rodzinom oraz wspierając ich w trudnych chwilach przejścia przez chorobę. Posługę tę świadczył także w skrajnie trudnych warunkach podczas pandemii koronawirusa.

Ks. Karolak animował życie parafii, m.in. poprzez stworzenie parafialnego zespołu wokalno-tanecznego i zespołu teatralnego, a także dziecięcego kółka różańcowego. W budynku usytuowanym na placu parafialnym utworzył też przedszkole „Na Hołowiesku”, którego został dyrektorem. Przedszkole to poszerzyło ofertę edukacyjną w naszym mieście.

Wprowadził też wiele innowacji, które wykraczały poza granice parafii. Cenną inicjatywą było ustawienie w centrum miasta jadłodzielni, która pozwoliła bielszczanom (w tym lokalnym producentom żywności) na dzielenie się posiłkami z potrzebującymi sąsiadami. Z kolei osoby potrzebujące uzyskały ułatwiony dostęp do tak potrzebnej im pomocy.

Był też pomysłodawcą szeregu cyklicznie organizowanych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, integrujących społeczność naszego miasta, np.: Międzyprzedszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Świeć Gwiazdeczko Mała Świeć, do Jezuska Prowadź Mnie…”, Bielskiej Przedszkolady, czyli sportowej rywalizacji drużyn przedszkolnych o przechodni Puchar Prałacki, czy też dorocznego przemarszu Orszaku Trzech Króli. Ponadto, z własnej inicjatywy, uatrakcyjniał pobyt w naszym mieście młodzieży z zagranicznych miast partnerskich poprzez włączanie się w organizację i wzbogacenie programu Międzynarodowych Kolonii Integracyjno-Kulturowych, organizowanych w okresie wakacyjnym przez Miasto Bielsk Podlaski.

W 2020 roku, po wyborach na Białorusi i protestach tamtejszej opozycji, na czteromiesięczną banicję skazany został metropolita Białorusi abp Tadeusz Kondrusiewicz. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu ks. Karolaka, metropolita znalazł schronienie w parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

Wszystkie powyższe inicjatywy mają bardzo pozytywny wpływ na ubogacenie oferty kierowanej do mieszkańców naszego miasta, promocję, a także budowę pozytywnego wizerunku Bielska Podlaskiego.