Laboratoria Przyszłości

Grafika zawierająca napisy "Laboratorium przyszłości" oraz "Wyposażenie zakupione w ramach laboratoriów przyszłości będzie służyć rozwijaniu interdyscyplinarności, kreatywności, współpracy i innych umiejętności przydatnych na rynku pracy". Poniżej widoczne są trzy logotypy: "Ministerstwo Edukacji Narodowej", "Govtech Polska" i "Polski Ład".
9 lutego 2022

Bielskie szkoły podstawowe wzbogaciły się o atrakcyjne pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli dzięki środkom, które Miasto Bielsk Podlaski pozyskało w 2021 roku w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Wysokość otrzymanego wsparcia wyniosła 598 200 zł.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach otrzymanego wsparcia bielskie szkoły podstawowe dokonały zakupu wyposażenie technicznego, które uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Pełen zakres sprzętu możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia określonym przez ministerstwo. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami itp.)
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie itp.)
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

 Dodatkowo bielskie szkoły zakupiły m.in.:

 • pracownie robotyki,
 • mikroskopy,
 • zestawy edukacyjne z zakresu elektroniki,
 • roboty edukacyjne,
 • oprogramowanie edukacyjne,
 • zestawy klocków lego.

Wysokość dofinansowania uzależniona była od ilości uczniów w szkole i wyniosła:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. kapitana Władysława Wysockiego – 108 600,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza – 168 000,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza – 201 000,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 120 600,00 zł.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Tags: , , , , , , ,