Lista zakwalifikowanych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszonych do Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji

Lista zakwalifikowanych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszonych do Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji:

 

1. Nadzieja Fiedorowicz

Obszar działania: pomoc społeczna i działalność na rzecz osób starszych.

Nazwa organizacji: Oddział Rejonowy Podlaskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata: wieloletni członek Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Szansa”, jest również drugą kadencję członkiem Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim, w okresie dotychczasowej działalności dała się poznać jako osoba aktywna, pełna ciekawych pomysłów, której bliskie są problemy seniorów i osób niepełnosprawnych.

2. Krystyna Matysiak

Obszar działania: ochrona, promocja zdrowia i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”.

Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata: członek Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Trzeciej Kadencji, współzałożycielka Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”.

3. Krzysztof Grodzki

Obszar działania: kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja.

Nazwa organizacji: Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket Bielsk Podlaski.

Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata: wieloletni działacz sportowy i pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bielsk Podlaski, sekretarz i prezes w zarządzie Bielskiego Klubu Sportowego Tur w latach 2007-2015, aktualnie wiceprezes Podlaskiego Związku Koszykówki oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, współpracujący za środowiskiem sportowym na wielu płaszczyznach, wspierający inicjatywy społeczno-sportowe.

4. Piotr Karpuk

Obszar działania: przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”.

Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata: posiada doświadczenie związane z uczestnictwem w pracach Stowarzyszenia Abstynentów „Promień”, jest wolontariuszem zaangażowanym w sferze utrzymania i promowania abstynencji, posiada wyższe wykształcenie.

5. Alina Minkiewicz

Obszar działania: nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”.

Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata: długoletni członek Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia oraz Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”, jest osobą operatywną, dobrze zorganizowaną i aktywną, na rzecz swojej miejscowości zorganizowała festyn z promocją książki o wsi Kotły.

6. Ilona Kamieńska

Obszar działania: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Podlaskie Kukułki”.

Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata: mieszkanka Bielska Podlaskiego, od 2009 r. związana z III sektorem, doświadczenie zdobywała w organizacjach sportowych (Młodzieżowy Klub Taekwon-Do Bielsk Podlaski), ekologicznych (Fundacja opus Verde Bielsk Podlaski) oraz pomocy społecznej (Fundacja pomocy rodzinie Człowiek w Potrzebie – Warszawa), jej konikiem są eventy i szeroko rozumiany marketing, od 2017 roku członek organizacji o tematyce kulturalnej 0 Stowarzyszenie Podlaskie Kukułki.

 

Zgłoszonych zostało 6 kandydatów do 6 obszarów. W związku z powyższym zgodnie z § 6 ust. 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r. nie przeprowadza się wyborów, a zgłoszeni kandydaci wejdą w skład Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji na lata 2023 – 2026.