Maraton pisania listów w obronie praw człowieka

Grupa 30 uczniów piszących listy na kartkach papieru. Siedzą przy stołach ustawionych w odwróconą literę "U" we wnętrzy klasy lekcyjnej. Na środku stoi stolik z wygaszonymi świecami.
24 stycznia 2023

Ponad tysiąc listów w obronie osób, których prawa człowieka są łamane, napisali bielszczanie w nocy z piątku na sobotę. Wśród piszących był też burmistrz Jarosław Borowski.

Akcję „Maraton Pisania Listów”, zainicjowaną przez Amnesty International, przygotował po raz kolejny Klub Wolontariuszy „W jedną stronę”, działający przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim. Wieczorem 20 stycznia 2023 r. do pisania zasiadło 30 młodych wolontariuszy, ich opiekunowie oraz burmistrz.

W tym roku młodzi bielszczanie pisali listy w obronie obywateli: Chin, Iranu, Kuby, Maroka i Rosji, których prawa człowieka są łamane w ich krajach przez miejscowe władze. Były to osoby wskazane przez Amnesty International w aktualnej edycji tej międzynarodowej akcji, a także chrześcijanie prześladowani za swoją wiarę. Do rana następnego dnia w bielskiej szkole napisano 1014 listów. Teraz zostaną one wysłane do ambasad powyższych krajów.

Wskaźnik demokracji krajów na świecie (Democracy Index) opracowywany jest od 2006 roku przez Economist Intelligence Unit – jednostkę badawczą brytyjskiego wydawnictwa The Economist. Pod uwagę brane jest wiele kryteriów, z których główne to: proces wyborczy i pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie władz i kultura polityczna.

Z danych za rok 2021 wynika, że w krajach demokratycznych żyje mniej niż połowa ludzi na świecie. Zgodnie z kryteriami badawczymi za pełne demokracje uznawanych jest zaledwie 21 krajów, w których mieszka tylko 6,4% światowej populacji. 53 kraje to demokracje wadliwe (zamieszkiwane przez 39,3% ludzi), 34 kraje to systemy hybrydowe (20,4% populacji), a aż 59 krajów to reżymy totalitarne, zamieszkałe przez 37,1% ludzi na świecie.

Na czele rankingu pełnych demokracji znajdują się: Norwegia, Nowa Zelandia, Finlandia, Szwecja i Islandia. Najgorsze miejsca w klasyfikacji zajmują skrajne reżymy: Afganistan, Mjanma (d. Birma), Korea Północna, Demokratyczna Republika Kongo, Republika Środkowoafrykańska i Syria. Polska zajmuje 52. miejsce w rankingu i plasuje się w gronie demokracji wadliwych.

Wydarzenie miało miejsce 20-21.01.2023

Tags: , , , , , , ,