Maseczki i rękawiczki wrzucamy do odpadów zmieszanych

ilustracja przedstawia rysunek koronawirusa - Covid
26 maja 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim, z uwagi na trwający stan pandemii wirusa SARS-CoV-2, przypomina o konieczności zwiększenia świadomości i odpowiedzialności mieszkańców w zakresie higieny osobistej, a szczególnie postępowania dotyczącego zużytych środków ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek.

Zarządcy obiektów (między innymi: sklepów, punktów usługowych czy urzędów) odpowiedzialni są za zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady i systematyczne ich opróżnianie. Wspomniane pojemniki powinny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające wydostawanie się odpadów (szczególnie lekkich, foliowych rękawiczek). Po wypełnieniu pojemnika do trzech czwartych pojemności należy je opróżniać. Odpady powinny być zebrane w zawiązanych workach.

Maseczki i rękawiczki używane przez osoby zdrowe w miejscach takich jak: sklepy, komunikacja miejska czy miejsce pracy, należy wyrzucać do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Informacja z 26.05.2020

Tags: , , , ,