Materiały dotyczące budowy drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski – Hajnówka

Fragment rysunku technicznego - mapy przebiegu fragmentu drogi wojewódzkiej 689 na terenie Bielska Podlaskigo
5 sierpnia 2022

Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku z Bielska Podlaskiego do Hajnówki. Można już zapoznać się z raportem z tych konsultacji oraz projektem budowlanym.

Wykonawca inwestycji – konsorcjum firm: Unibep SA, Maksbud sp. z o.o. i Value Engineering sp. z o.o. – przekazał Urzędowi Miasta Bielsk Podlaski część opisową raportu z konsultacji społecznych oraz projekt budowlany – projekt zagospodarowania projektu, w celu publikacji i udostępnienia mieszkańcom. Materiały te dostępne są do pobrania w formie elektronicznej pod poniższymi linkami:

raport z konsultacji społecznych

projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu

Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zarządca drogi wojewódzkiej nr 689.

Tags: , , , ,