Materiały informacyjne dla obywateli Ukrainy w Unii Europejskiej

3 sierpnia 2022

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, przygotowało materiały informacyjne skierowane do osób wysiedlonych z Ukrainy.

Materiały te, opracowane w językach angielskim i ukraińskim, dostępne są pod poniżej zamieszczonymi linkami:

Dodatkowo informacje te dostępne są po odczytaniu telefonem kodów QR zamieszczonych na przygotowanych do tego celu plakatach. Plakaty te, gotowe do wydrukowania i wywieszenia, zamieszczone są w poniższych załącznikach w formie oryginalnej, przesłanej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Pliki do pobrania
Tags: , , , ,