Miasto przekazało sprzęt do walki z uzależnieniami

Burmistrz miasta przekazuje telewizor doktorowi KRzysztofowi Godleskiemu
21 grudnia 2022

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 21 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego z Komendantem Powiatowym Policji w Bielsku Podlaskim insp. Wojciechem Macutkiewiczem i przedstawicielem Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce dr. Markiem Krzysztofem Godlewskim.

Podczas spotkania zostały uroczyście przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim alkogogle, narkogogle, it.gogle, które będą wykorzystywane zarówno podczas zajęć wychowawczych prowadzonych w szkołach, jak i w punktach profilaktycznych np. podczas festynów organizowanych na terenie Bielska Podlaskiego. Gogle pokazują użytkownikowi jak niebezpieczne może być spożywanie alkoholu, kontakt z narkotykami czy wykonywanie codziennej czynności w stanie upośledzonej percepcji przez wielogodzinne sesje przed komputerem oraz deprywację snu.  Koszt zakupionych gogli to 5.190 zł.

Przekazano również Samodzielnemu  Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce telewizor i tablicę suchościeralną, które zostaną wykorzystane w pracy Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim. Sprzęt ten posłuży jako pomoc w prowadzeniu zajęć psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych. Koszt zakupionego sprzętu to 1.246,99 zł.

Wydarzenie miało miejsce 21.12.2022