Miasto sfinansuje zakup szpitalnych łóżek

Dwóch mężczyzn: dyrektor szpitala i burmistrz podpisuje umowę siedząc za stołem. Na tole oraz w tle widać herb miasta.
4 października 2023

Podpisano umowę pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Dotyczy ona udzielenia przez miasto dotacji celowej.

2 października 2023 r. w sali konferencyjnej urzędu miasta umowę parafowali: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dr Mirosław Reczko. 

Miasto przekaże środki w kwocie 88 900 zł, za które SP ZOZ zakupi 7 łóżek szpitalnych wraz z szafkami. Będą one stanowiły wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej bielskiego szpitala.

Wydarzenie miało miejsce 3.10.2023

Tags: , , ,