Miejska Rada Seniorów w gronie aktywnych

ilustracja przedstawia logo z literÄ… "i" oraz napis "informacja"
2 lutego 2021

W nowej siedzibie Bielskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim z panem Janem Oniszczukiem, prezesem Stowarzyszenia Szukamy Polski, który omówił główne założenia ministerialnego projektu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

Program ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz nowo tworzony Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Kładzie szczególny nacisk na wspieranie szkoleniowe działających rad seniorów.

Celem spotkania było stworzenie filmowej wizytówki Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim. Taka wizytówka jest jednym z elementów przedmiotowego ministerialnego projektu „Aktywizacji Społecznej Osób Starszych”. W ramach projektu bielska rada otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 000 złotych, która to kwota została przekazana na zakup aparatu fotograficznego.

Na spotkaniu członkowie rady dyskutowali na temat standardów działania rad seniorów. Ponadto zaprezentowano prowadzoną przez Miejską Radę Seniorów w Bielsku Podlaskim kronikę rady.

Wydarzenie miało miejsce 15 grudnia 2020 r.

Tags: ,