Młodzi społecznicy zapraszają rówieśników do działania w Młodzieżowej Radzie Miasta

Fragment plakatu z ciemnym napisem na białym tle o treści" :Młodzi mocą demokracji i lokalnych akcji. Zaangażuj się o wypełnij ankietę!".
19 czerwca 2024

Idea Młodzieżowej Rady Miasta Bielsk Podlaski będzie promowana w piątek 21 czerwca 2024 r.

Akcję promocyjną zaplanowano w Parku Królowej Heleny w godzinach: 12:00 – 15:00. Towarzyszyć mu będzie hasło: „Młodzi mocą demokracji i lokalnych akcji”. W ramach tej akcji grupa inicjatywna utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta będzie promowała wśród uczniów bielskich szkół wybory do rady, które odbędą się po wakacjach.

Organizacja tego wydarzenia to efekt niedawnego spotkania Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Piotra Wawulskiego z grupą inicjatywną utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta.

Jednocześnie młodzi społecznicy zapraszają swoich rówieśników do wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej potrzeb młodzieży w Bielsku Podlaskim.

Plakat w kolorze pomarańczowym, z wizerunkiem żółtego megafonu i treścią, która dostępna jest w tekście wiodącym.

Tags: , ,