Modernizujemy ulicę Kopernika, by łatwiej jeździć i parkować

Ładowarka stojąca na jednym pasie drogi, przed nią barierka nakazująca zjazd z pasa ulicy, obok oznakowanie drogowe: "roboty drogowe" i "prawostronne zwężenie jezdni". Dalej ulica Kopernika ze stojącymi po środku słupkami oddzielającymi teren budowy od jezdni. W tle Park Królowej Heleny.
8 listopada 2022

Rozpoczęły się roboty budowlane na ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim. Ich realizacja spowoduje przejściowe utrudnienia wynikające z reorganizacji ruchu drogowego. Serdecznie za to przepraszamy, ale po zakończeniu tej inwestycji przemieszczanie się i parkowanie w centrum miasta powinno być łatwiejsze.

8 listopada 2022 roku Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Maksbud” sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim rozpoczęło wykonywanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim”. W związku z tymi pracami zostało wprowadzone ograniczenie w ruchu drogowym na ulicy Kopernika na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Jagiellońskiej. Ruch drogowy odbywa się jednokierunkowo z jedyną możliwością wjazdu od ulicy Mickiewicza!

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie: kanalizacji deszczowej, nawierzchni bitumicznej, chodnika dla pieszych, 29 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz stojaków dla 16 rowerów.

Umowę z wykonawcą robót podpisano 2 listopada 2022 r. na kwotę brutto: 2 899 997,79 zł. Zakończenie całej inwestycji planuje się w czerwcu 2023 r.

Część przebudowy ul. Kopernika jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Tags: , , , , , , ,