Moje Muzeum Obojga Narodów

Ilustracja przedstawia wnętrze muzeum w ratuszu. Na pierwszym planie burmistrz wręcza nagrody i upominki dwojgu dzieci, za którymi stoi dorosła opiekunka. W tle widać innych uczestników uroczystości, w tym mężczyznę robiącego zdjęcie telefonem komórkowym.
19 maja 2021

Podsumowano Rodzinny Konkurs Plastyczny „Moje Muzeum Obojga Narodów”. Konkurs zorganizowało bielskie muzeum, a wśród fundatorów nagród było między innymi Miasto Bielsk Podlaski.

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac plastycznych, które przedstawiały oczekiwania i wyobrażenia jego uczestników dotyczące działalności bielskiego muzeum pod zmienioną nazwą. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 14 maja 2021 roku w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Uroczystość była kameralna ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią. Laureaci odbierali dyplomy i nagrody z rąk gości i fundatorów, wśród których znalazł się też Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.

Rodzinny Konkurs Plastyczny „Moje Muzeum Obojga Narodów” zrealizowano pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. W skład Komitetu Honorowego Konkursu weszli: profesor Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Konserwator Zabytków, Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Agata Puchalska – Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Jarosław Borowski – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz Raisa Rajecka – Wójt Gminy Bielsk Podlaski. Fundatorami nagród byli: Marszałek Artur Kosicki, Burmistrz Jarosław Borowski, Wójt Raisa Rajecka oraz Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.

Wydarzenie miało miejsce 14.5.2021

Tags: ,