Możemy już sprawdzić, czy znajdujemy się w spisie wyborców

Ilustracja przedstawia zieloną kulę z białą literką "i" oraz zielony napis "informacja"
26 września 2023

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że w okresie od 25 września do 10 października 2023 r. udostępniony został do wglądu spis wyborców miasta Bielsk Podlaski uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na 15 października 2023 roku.

Każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców miasta Bielsk Podlaski. Sprawdzenia tego można dokonać w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w pokoju nr 6 w godzinach od 8:00 do 15:00. Informacja telefoniczna w przedmiotowej sprawie udzielana jest również telefonicznie pod numerem 85 731 81 24.

Tags: , ,