Można wyrazić swoją opinię o projekcie inwestycji – drogi pieszo-rowerowej do Augustowa

Mapa poglądowa przebiegu inwestycji między wsią Augostowo a miastem Bielsk Podlaski
18 sierpnia 2023

Projektanci drogi dla pieszych i rowerzystów, która ma połączyć Bielsk Podlaski ze wsią Augustowo, proszą mieszkańców o opinie. W tym celu organizują konsultacje, które odbędą się we czwartek 24 sierpnia 2023 r. w Augustowie.

Biuro Projektów Arteria sp. z o.o. oraz inwestor – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych z mieszkańcami w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 659 na odcinku Bielsk Podlaski – Augustowo”.

Zakres opracowania, przygotowywanego na zlecenie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, obejmuje:

  • budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 659 na odcinku Bielsk Podlaski – Augustowo,
  • przebudowę zjazdów,
  • przebudowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami,
  • przebudowę systemu odwodnienia drogi,
  • przebudowę lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego, kolidującego z inwestycją.

Inwestor informuje, że realizacja drogi dla pieszych i rowerów będzie wymagała pozyskania fragmentów terenu na potrzeby pasa drogowego.

Zaplanowane konsultacje społeczne odbędą się we czwartek 24 sierpnia 2023 r. o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Augustowie.

– Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji – informują projektanci i inwestorzy.

Dodatkowo do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski przy ul. A. Mickiewicza 46 oraz w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1 (pokój nr 108), zostanie udostępniony do wglądu plan sytuacyjny dotyczący budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 659 na odcinku Bielsk Podlaski – Augustowo, a także formularze do zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń dotyczących budowy tej drogi. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym, prawnym i finansowym oraz uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można składać w formie pisemnej w dniu konsultacji bądź w siedzibie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski oraz u sołtysa wsi Augustowo lub przesyłać w terminie do 7 września 2023 roku na adresy:

Pliki do pobrania
Tags: , , , , , ,