Muzeum i festiwal zostały wyróżnione w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny województwa podlaskiego

Abstrakcyjna forma artystyczna z naniesionym dużyn czarnym napisem roku: 20203 oraz czarnym pionowym prostokontem z treścią: "XX edycja konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa podlaskiego".
8 listopada 2023

6 listopada 2023 r., w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, odbyła się jubileuszowa Gala XX edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny województwa podlaskiego, organizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Wyróżnienie w konkursie otrzymało między innymi, zgłoszone przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, powstałe z inicjatywy Doroteusza Fionika w 1986 r.

Głównym atutem muzeum, także w kontekście turystycznym, jest jego oryginalność i niepowtarzalność.  Prowadzone przez muzeum różnorodne działania, nie tylko o charakterze wystawienniczym, ale również kulturalnym, edukacyjnym, historycznym, językowym, muzycznym, naukowym i wydawniczym, bazują na potencjale kulturowym regionu. Są one skierowane przede wszystkim na budowanie potencjału ludzkiego, świadomego swej tożsamości i otwartego na inność – dlatego studziwodzki ośrodek jest postrzegany w województwie podlaskim jako jedno z ważniejszych miejsc kulturotwórczych. 

Wyróżnienie w konkursie otrzymał również festiwal „Na Iwana, na Kupała”, organizowany przez Związek Ukraińców Podlasia z siedzibą w Bielsku Podlaskim, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Festiwal „Na Iwana, na Kupała” zainicjowano w 1996 roku w Ploskach nad Narwią, a od 1998 roku odbywa się on w Dubiczach Cerkiewnych na skraju Puszczy Białowieskiej, nad malowniczym zalewem „Bachmaty”.

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny, Polska Organizacja Turystyczna wraz z regionalnymi organizacjami turystycznymi, realizuje już od 20 lat. Celem konkursu jest podnoszenie jakości oraz konkurencyjności oferty turystycznej, poprzez kreowanie atrakcyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych.

Wyróżnionym gratulujemy.

Fot. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Tags: , , , , , ,